Programa de proxectos de i+d+i BioReDes

O programa de actuación da Agrupación Estratéxica BioReDes inclúe a identificación e desenvolvemento de proxectos interdisciplinarios que desenvolvan a Axenda Científica, abordando os retos definidos na mesma.

Obxecto da convocatoria e contías

O obxecto da convocatoria é financiar dous tipos de proxectos:

 • Proxectos interdisciplinarios, que terán unha dotación fixa de 13.000 euros por proxecto
 • Proxectos emerxentes, cunha contía fixa de 6.000 euros por proxecto

Financiaranse 6 proxectos interdisciplinarios e 4 proxectos emerxentes.

Requisitos para optar ás axudas

A presentación de propostas de proxectos interdisciplinarios corresponderá exclusivamente a grupos de BioReDes.

Os investigadores non pertencentes a grupos de BioReDes poderán facer solicitudes unicamente na modalidade de proxectos emerxentes.

Prazo de presentación de solicitudes

11/02/2019 – 28/02/2019. O prazo para a presentación de candidaturas será dende o día 11 ata o 28 de febreiro de 2019 ás 14.00 horas.

Documentación y enlaces

...

Xestión da convocatoria

A xestión corresponderá á Executiva de BioReDes, por medio dunha comisión de xestión e avaliación formada polo coordinador de BioReDes e os seguintes investigadores:

 • Dra. Dolores Fernández Rodríguez, área de Enxeñaría Agroforestal
 • Dra. Marta Miranda Castañón, área de Ciencias Clínicas Veterinarias
 • Dr. Roque Rodríguez Soalleiro, área de Produción Vexetal
 • Dra. Ángeles Romero Rodríguez, área de Tecnoloxía dos Alimentos

Estado da convocatoria

Resolta

Preguntas frecuentes

Máis información

proyectos.bioredes@usc.es

982 822423

Avaliadores.pdf Resolucion convocatoria proxectos bioredes.pdf

Programa de mobilidade internacional BioReDes

O programa de actuación da Agrupación Estratéxica BioReDes pretende impulsar o posicionamento internacional dos grupos que forman parte dela a través de diversas actividades, entre as que figura o desenvolvemento dun programa de mobilidade internacional, un programa de investigadores/as visitantes no marco de colaboracións científicas e o posicionamento nas grandes iniciativas e plataformas europeas.

Para desenvolver estas actividades a Agrupación convocará as axudas que de seguido se indican en tres convocatorias semestrais a realizar en marzo-2019, octubre-2019 e abril-2020.

Obxecto da convocatoria e contías

O obxecto da convocatoria é financiar dous tipos de actividades:

 • Modalidade A: Cofinanciación de estadías de investigadores/as da Agrupación en institucións internacionais de recoñecido prestixio identificadas como prioritarias para BioReDes e estadías de investigadores/as estranxeiros en grupos de investigación da Agrupación, no marco de colaboracións científicas. O orzamento para esta modalidade nesta primeira convocatoria é de 7.000 euros para o total das solicitudes aprobadas.
 • Modalidade B: Cofinanciación de asistencias de investigadores/as da Agrupación a eventos europeos de presentación de iniciativas, así como a reunións presenciais para a preparación de proxectos ou redes temáticas. O orzamento para esta modalidade nesta primeira convocatoria é de 3.000 euros para o total das solicitudes aprobadas.

Nas dúas modalidades os fondos se repartirán en función da relevancia da proposta e o axuste os criterios de selección definidos na convocatoria.

Cofinanciaranse aquelas actividades que se desenvolvan entre o 1 de abril e o 30 de setembro de 2019.

Presentación das propostas

A presentación de solicitudes farase mediante correo electrónico dirixido a internacionalizacion.bioredes@usc.es, achegando como anexo en formato pdf o formulario indicado anteriormente.

O prazo para a presentación de propostas será dende o día 14 ata o 27 de marzo de 2019 ás 14:00 horas. A comisión de internacionalización encargada da xestión da convocatoria comprobará o cumprimento dos requisitos indicados ata o 31 de marzo (emenda de erros).

Prazo de presentación de solicitudes

14/03/2019 – 27/03/2019

Xestión da convocatoria

A xestión desta convocatoria de axudas corresponderá o Grupo de Traballo de Internacionalización con visto bo da Executiva de BioReDes, que constituirá a comisión de xestión e avaliación formada polos seguintes investigadores:

 • Dra. Rosa Mosquera Losada, área de Produción Vexetal
 • Dr. Santiago Pereira Lorenzo, área de Produción Vexetal
 • Dr. Paulino Martínez Portela, área de Xenética

Estado da convocatoria

Resolta 1ª Fase

Preguntas frecuentes

Máis información

internacionalizacion.bioredes@usc.es

982 822423

segunda_convocatoria movilidad_vf.pdf
ANEXO I_solicitude.docx
Resolucion segunda convocatoria mobilidade.pdf

Programa de contratos para a formación en investigación BioReDes

O programa de actuación da Agrupación Estratéxica BioReDes, inclúe dúas actuacións: (1) Programa de Iniciación á Investigación e (2) Promoción de Teses de Doutoramento da AE.

Para desenvolver estas dúas actuacións a Agrupación ten realizado unha convocatoria pública de contratación de persoal para colaborar nas actividades e proxectos de investigación da Vicerreitoría de Investigación e Innovación da USC que inclúe os seguintes contratos:

 • 4 contratos de iniciación á investigación de 12, 50 h/semana, cun salario fixo mensual de 554,34 euros e unha duración de 6 meses a partir da resolución reitoral de selección. As funcións a realizar serán revisión bibliográficas, mostraxes e medidas e ensaios científicos nos laboratorios da Agrupación, con motivo de estabelecer un marco de iniciación á actividade investigadora.
 • 2 contratos predoutorais de 27,50 h/semana, cun salario fixo mensual de 978,15 euros e unha duración de 16,5 meses a partir da resolución reitoral de selección. As funcións a realizar serán revisión bibliográficas, mostraxes e medidas e ensaios científicos, no marco da promoción de teses de doutoramento.

Preténdese que os contratos impliquen actividades colaborativas de varios grupos e inclúan actividades de investigación pertencentes a tódolos eixos da agrupación.

Enlace á convocatoria (páxinas 13-15)

Estado da convocatoria

Resolta 1ª fase

2682_gl.pdf
resolucion_segunda_contratos.pdf

Estamos trabajando para completar la información. Disculpen las molestias.

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.

Aceptar Máis información